Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 263/2019 Os-3390/19, Stran 40
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Poje Jakobu Filipu, sinu Jakoba, roj. 13. 4. 1899, nazadnje stanujočem v ZDA, proglašenim za mrtvega z datumom smrti 31. 12. 1975.
Sodišču dediči prvega dednega reda niso znani, prav tako pa sodišču tudi niso znani vsi dediči drugega dednega reda. Zato se s tem oklicem poziva vse zapustn. dediče prvega dednega reda (zapustn. potomce) in dediče drugega dednega reda (potomce zapustn. bratov in sester), da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 11. 2019