Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 169/2018 Os-3464/19, Stran 39
Po pokojni Novak Antalič Mariji, rojena 7. 3. 1943, EMŠO 0703943505161, nazadnje stanujoča Panonska cesta 17, Radenci, ki je umrla 21. 12. 2002, po kateri se vodi zapuščinski postopek pred tuk. Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 169/2018 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 19. 11. 2019, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustnici in je tako šteti premoženje zapustnice, ki spada v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tuk. sodišču, ki vodi zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 21. 11. 2019