Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

I 584/2019 Os-3646/19, Stran 39
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilnem postopku opr. št. I 237/2016 upnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, zoper dolžnika Boža Pečnik, 11 Route Villeneuve, 11360 Embres Et Castelmaure, Francija, neznanega dejanskega prebivališča, zaradi izterjave denarne terjatve 15.997,34 EUR, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžniku Božu Pečniku, 11 Route Villeneuve, 11360 Embres Et Castelmaure, Francija, se kot začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 12. 2019