Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

Z 51/2019 Os-3606/19, Stran 39
Okrajno sodišče na Ptuju je v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek na Ptuju, zoper dolžnika Roberta Ošlaj, Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, zaradi zavarovanja terjatve v višini 4.261,69 EUR, ki se pri tem sodišču vodi pod opr. št. Z 51/2019, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku postavilo začasno zastopnico – odvetnico Darinko Plajnšek iz Ptuja.
Začasna zastopnica ima v postopku opr. št. Z 51/2019 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 6. 12. 2019