Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 253/2017 Os-3073/19, Stran 38
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jožici Živec Umek v zapuščinski zadevi po dne 5. 4. 2017 umrli Marinič Frančiški, roj. Humar, roj. 22. 6. 1925, z zadnjim stalnim prebivališčem Gortanova ulica 6, Nova Gorica, izven naroka, dne 6. 9. 2019 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Dušanu Mariniču, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Dragica Vuga, Partizanska ulica 55, 5000 Nova Gorica, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 253/2017 vse dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2019