Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

0000 VL 80869/2019 Os-3715/19, Stran 38
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, Moravske Toplice, ki ga zastopa odv. Odvetnik Daniel Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, proti dolžniku: Alen Verbai, Annenstrasse 26, Graz, ki ga zastopa zač. zast. Jesenko Mojmir odvetnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljubljana; Vesna Könye, Kratka ulica 5, Moravske Toplice, zaradi izterjave 739,42 EUR, sklenilo:
Sklep tega sodišča, opr. št. VL 80869/2019 z dne 17. 10. 2019, se popravi tako, da se prva točka izreka pravilno glasi: Dolžniku Alen Verbai, Annenstrasse 26, Graz, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2019