Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

VL 104958/2019 Os-3615/19, Stran 38
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, ki ga zastopa odv. Odvetnik – Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžnici Marianni Hrastovec, Trg 15. aprila 1B, Divača, ki jo zastopa zak. zast. odv. Gorazd Gabrič, Partizanska 66, Sežana, zaradi izterjave 408,81 EUR, sklenilo:
Dolžnici Marianni Hrastovec, Trg 15. aprila 1B, Divača, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gorazd Gabrič, Partizanska 66, Sežana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2019