Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

2874 Z 386/2019 Os-3485/19, Stran 37
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnika Republika Slovenija, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Jaka Bassin, EMŠO 1005969500618, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa začasna zastopnica Avsec Tamara – odvetnica, Poljanska cesta 22C, Ljubljana, zaradi izterjave 13.885,42 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tamara Avsec, Poljanska cesta 22C, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2019