Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 348/2014 Os-3469/19, Stran 37
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 13. 12. 2014 umrlem Antonu Povžunu, sinu Frančiška, roj. 19. 4. 1949, nazadnje stan. Lomno 4, Krško, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se dediču, zap. bratu Francu Povžunu, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, Mitjo Lojena, zaposlenega kot strokovnega sodelavca pri Okrajnem sodišču v Krškem, ker je navedeni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima pravico in dolžnosti zakonitega zastopnika, ki bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve, pa vse do takrat, dokler dedič oziroma njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 193. členom ZD).
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2019