Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

N 11/2017 Os-3465/19, Stran 37
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak, je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Sabine Štiberc, Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, zoper nasprotno udeleženko Občino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, ob udeležbi: 1. skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe z naslovom Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Staninvest d.o.o., in 2. Janja Pažek, Hmelina 17, Radlje ob Dravi, ki jo zastopa notarka Mirjana Paradiž Verdinek, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, pri nepremičnini – posameznem delu z ID znakom 804-860-1, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 1, v pritličju, 77,89 m2 uporabne površine, na naslovu Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, v stavbi z ID 804-860, ki stoji na zemljiški parceli 804 565/13, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajna pogodba, sklenjena med Stanovanjskim skladom Občine Radlje kot prodajalcem ter Marijo Grubelnik, Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, kot kupcem z dne 28. 6. 1996, za prodajo dvosobnega stanovanja št. 1 v pritličnih prostorih stanovanjskega bloka Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, ki stoji na zemljišču parc. št. 564, vl. št. 396, k.o. Radlje ob Dravi, pri čemer meri stanovanje 59,85 m2,
– kupoprodajna pogodba, sklenjena med Marijo Grubelnik, Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, kot prodajalcem in Rebernik Marjanom, Hmelina 19, Radlje ob Dravi, kot kupcem z dne 18. 12. 2001, za prodajo dvosobnega stanovanja št. 1 v pritličnih prostorih stanovanjskega bloka Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, ki stoji na zemljišču parc. št. 564, vl. št. 396 k.o. Radlje ob Dravi, pri čemer meri stanovanje 59,85 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist udeleženk: Anastazija Grubelnik do 1/2 od celote in Natalija Rebernik do 1/2 od celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 11. 2019