Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

145. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, stran 488.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) in 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55/14, dne 21. 7. 2014 se spremenijo:
1. 
V Prilogi 1: specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84. člen) za oznaka naselja ŽU, zaporedno številko 14 in .oznako tipa GE.(gradbene enote) .vs se naziv tipa/podtipa GE v EUP spremeni iz: “GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe. ” v: “GE domačije v strnjenem vaškem okolju”.
2. 
V Prilogi 1: specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84. člen) za oznaka naselja ŽU, zaporedno številko 108 in .oznako tipa GE.(gradbene enote) .vo in nazivom tipa/podtipa GE v EUP: GE domačije v odprtem vaškem okolju, doda nova vrstica: oznaka naselja ŽU, zaporedna številka 109 in .oznaka tipa GE.(gradbene enote) .jsm in naziv tipa/podtipa GE v EUP: GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe.
3. 
V Prilogi 2: Usmeritve za izdelavo OPPN (85. člen) v določbah za OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka, točki e- Druge usmeritve glede PIP, zadnji stavek spremeni tako, da se namesto “Do sprejema OPPN veljajo na EUP ŽU28 merila tipa GE .jp, na EUP ŽU41 pa merila tipa GE .pjg. ” glasi: “Do sprejema OPPN veljajo na EUP ŽU28 merila tipa GE .jp, na EUP ŽU41 merila tipa GE .pjg in na EUP ŽU109 merila tipa GE .jsm. ”.
Št. 3500-1/2008-211
Žužemberk, dne 17. januarja 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež