Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

29. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A), stran 95.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-15
Ljubljana, dne 25. decembra 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO TER REPUBLIKO ISLANDIJO IN KRALJEVINO NORVEŠKO O POSTOPKU PREDAJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE TER ISLANDIJO IN NORVEŠKO (MSPP-A) 
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (Uradni list RS – MP, št. 5/08) se v 4. členu besedilo, ki se glasi:
»Na podlagi tretjega odstavka člena 9 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da so odreditveni in izvršitveni organ v Republiki Sloveniji okrožna sodišča, pristojna za kazenske zadeve.«
spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi tretjega odstavka člena 9 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da so odreditveni organi v Republiki Sloveniji okrajna in okrožna sodišča, pristojna za kazenske zadeve, izvršitveni organi pa okrožna sodišča, pristojna za kazenske zadeve.«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-01/20-22/13
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EPA 1505-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost