Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

19. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (MNNSNJ), stran 49.

  
A K T 
O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, KI OSTAJAJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE (MNNSNJ) 
1. člen
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 45/94 in 11/14 – popr.) in v zvezi s 1. členom Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije naslednjih sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike:
1. Sporazum o trgovini med Srbijo in Združenimi državami Amerike, Beograd, 14. 10. 1881, objavljen v Službenih novinah, št. 268/1882,
2. Pogodba o izročitvi med Kraljevino Srbijo in Združenimi državami Amerike, Beograd, 25. 10. 1901, objavljena v Službenih novinah, št. 33/1902,
3. Pogodba o arbitraži med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Združenimi državami Amerike, Washington, 21. 1. 1929, objavljena v Službenih novinah, št. 153-LXIV/1929,
4. Pogodba o spravi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Združenimi državami Amerike, Washington, 21. 1. 1929, objavljena v Službenih novinah, št. 153-XIV/1929,
5. Sporazum med Vladama Združenih držav Amerike in Federativne ljudske republike Jugoslavije o denarnih zahtevkih Združenih držav Amerike in njenih državljanov, Washington, 19. 7. 1948, objavljen v Uradnem vestniku prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 25/1951,
6. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Združenih držav Amerike o zahtevkih državljanov Združenih držav Amerike, Beograd, 5. 11. 1964, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/1965 in
7. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Združenih držav Amerike o sodelovanju na področju turizma, Washington, 2. 2. 1984, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/1984.
2. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/20-3/8
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1343-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost