Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

12. Uredba o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, stran 29.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPREMENJENIH PRILOG I IN II K POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO 
1. člen
Ratificirata se spremenjeni Priloga I in Priloga II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko, ki ju je sprejel Svet guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost v Bruslju dne 4. decembra 2019.
2. člen 
Besedilo spremenjene Priloge I in Priloge II se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
ANNEX I 
Effective as of [1 January 2020], upon the end of the temporary correction applicable to Malta.
Contribution Key of the ESM 
ESM Member
ESM key (%) 
Kingdom of Belgium 
3.4513
Federal Republic of Germany 
26.9449
Republic of Estonia 
0.1847
Ireland 
1.5804
Hellenic Republic 
2.7957
Kingdom of Spain 
11.8153
French Republic 
20.2346
Italian Republic 
17.7807
Republic of Cyprus 
0.1948
Republic of Latvia 
0.2746
Republic of Lithuania
0.4063
Grand Duchy of Luxembourg 
0.2486
Malta 
0.0899
Kingdom of the Netherlands 
5.6746
Republic of Austria 
2.7627
Portuguese Republic 
2.4906
Republic of Slovenia 
0.4678
Slovak Republic 
0.8184
Republic of Finland 
1.7841
Total
100.0
 
The above figures are rounded to four decimals. 
ANNEX II 
Effective as of [1 January 2020], upon the end of the temporary correction applicable to Malta. 
 
Subscriptions to the authorised capital stock 
ESM Member 
Number of shares 
Capital subscription (EUR)
Kingdom of Belgium
243,244
24,324,400,000
Federal Republic of Germany
1,899,071
189,907,100,000
Republic of Estonia
13,020
1,302,000,000
Ireland
111,383
11,138,300,000
Hellenic Republic
197,044
19,704,400,000
Kingdom of Spain
832,743
83,274,300,000
French Republic
1,426,131
142,613,100,000
Italian Republic
1,253,184
125,318,400,000
Republic of Cyprus
13,729
1,372,900,000
Republic of Latvia
19,353
1,935,300,000
Republic of Lithuania
28,634
2,863,400,000
Grand Duchy of Luxembourg
17,519
1,751,900,000
Malta
6,338
633,800,000
Kingdom of the Netherlands
399,945
39,994,500,000
Republic of Austria
194,718
19,471,800,000
Portuguese Republic
175,534
17,553,400,000
Republic of Slovenia
32,973
3,297,300,000
Slovak Republic
57,680
5,768,000,000
Republic of Finland
125,744
12,574,400,000
Total
7 047 987
704 798 700 000
PRILOGA I 
Velja od [1. januarja 2020], ko preneha veljati začasni popravek za Malto. 
 
Razdelitveni ključ EMS 
Članica EMS
Ključ EMS (%) 
Kraljevina Belgija 
3,4513
Zvezna republika Nemčija 
26,9449
Republika Estonija 
0,1847
Irska 
1,5804
Helenska republika 
2,7957
Kraljevina Španija 
11,8153
Francoska Republika 
20,2346
Italijanska Republika 
17,7807
Republika Ciper 
0,1948
Republika Latvija 
0,2746
Republika Litva
0,4063
Veliko vojvodstvo Luksemburg 
0,2486
Malta 
0,0899
Kraljevina Nizozemska 
5,6746
Republika Avstrija 
2,7627
Portugalska republika 
2,4906
Republika Slovenija 
0,4678
Slovaška republika 
0,8184
Republika Finska 
1,7841
Skupno
100,0
 
Zgornja števila so zaokrožena na štiri decimalke. 
PRILOGA II 
Velja od [1. januarja 2020], ko preneha veljati začasni popravek za Malto. 
 
Vpisi odobrenega delniškega kapitala 
Članica EMS 
Število delnic 
Vpisan kapital (EUR)
Kraljevina Belgija
243 244
24 324 400 000
Zvezna republika Nemčija
1 899 071
189 907 100 000
Republika Estonija
13 020
1 302 000 000
Irska
111 383
11 138 300 000
Helenska republika
197 044
19 704 400 000
Kraljevina Španija
832 743
83 274 300 000
Francoska Republika
1 426 131
142 613 100 000
Italijanska Republika
1 253 184
125 318 400 000
Republika Ciper
13 729
1 372 900 000
Republika Latvija
19 353
1 935 300 000
Republika Litva
28 634
2 863 400 000
Veliko vojvodstvo Luksemburg
17 519
1 751 900 000
Malta
6 338
633 800 000
Kraljevina Nizozemska
399 945
39 994 500 000
Republika Avstrija
194 718
19 471 800 000
Portugalska republika
175 534
17 553 400 000
Republika Slovenija
32 973
3 297 300 000
Slovaška republika
57 680
5 768 000 000
Republika Finska
125 744
12 574 400 000
Skupno
7 047 987
704 798 700 000
3. člen 
Za izvajanje spremenjenih Prilog I in II skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-8/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-1811-0017
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost