Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3678. Odlok o delovanju javne blagajne, stran 10403.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena v povezavi z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o delovanju javne blagajne 
1. člen
S tem odlokom se ureja vzpostavitev, delovanje in financiranje Javne blagajne Občine Kočevje pod okrilje občinskega javnega podjetja – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d. o. o.
2. člen 
Namen delovanja Javne blagajne je, da se fizičnim osebam – občanom Občine Kočevje zagotavlja gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov s stroški provizije v višini 0,25 EUR/položnico, preko Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d. o. o.
3. člen 
Sredstva za financiranja delovanja Javne blagajne se zagotovijo v okviru sredstev proračuna Občine Kočevje. Občina Kočevje plačuje razliko v stroških procesiranja plačilnih nalogov občinskemu podjetju – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d. o. o.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 007-0007/2020-11(615)
Kočevje, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost