Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica, stran 10339.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, 44/18 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 14. seji dne 3. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica 
1. člen
V Pravilniku o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi št. 4 z dne 1. 6. 2012 in Uradni list RS, št. 44/16 z dne 24. 6. 2016) se prvi odstavek 1. člena pravilnika spremeni in dopolni tako, da se na koncu dodata novi alineji, ki se glasita:
»– Protokolarna in poročna dvorana
– Ostali prostori v Domu na Vidmu.«
2. člen 
Cenik – priloga iz 1. člena pravilnika se nadomesti z novim cenikom, ki je priloga tega pravilnika in velja do preklica oziroma objave novega v občinskem glasilu in na spletni strani občine.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Ilirska Bistrica, dne 3. decembra 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost