Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3659. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021, stran 10337.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 6/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 9. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021 
1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v letu 2021 znaša 0,0022 EUR.
2. člen 
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2021 dalje.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-29
Gornji Petrovci, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost