Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko, stran 10327.

  
Občinski svet Občine Dobje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o podpornem okolju za podjetnišvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) na 11. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko (Uradni list RS, št. 54/16) se v drugem odstavku 7. člena, ki določa dejavnosti RA Kozjansko v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, dodajo naslednje dejavnosti:
»– G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0006/2020
Dobje, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost