Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3637. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, stran 10303.

  
Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D R E D B O 
o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 
1. člen 
Ta odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi (v nadaljnjem besedilu: soglasje za zaposlitev) za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18), da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe.
2. člen 
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve poda soglasje za zaposlitev pri delodajalcu, s sedežem v Republiki Sloveniji, brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega člena, če bo tujec opravljal enega od naslednjih poklicev v skladu z Uredbo o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10):
1. Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
2. Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
6. Kuharji/kuharice (koda 5120);
7. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
8. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112).
(2) Zavod brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega člena poda soglasje za zaposlitev v poklicih iz prejšnjega odstavka tudi tujcem z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela.
(3) V poklicih iz prvega odstavka tega člena lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega člena v posameznem koledarskem letu zaposli največ 100 tujcev.
3. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 32/17, 52/17, 5/18, 44/18, 82/18, 43/19 in 82/19).
4. člen 
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2021 in velja do 30. junija 2021.
Št. 0071-4/2020
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-2611-0065
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost