Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3425. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9, stran 9654.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako JE_9, ki se vodi z identifikacijsko številko 1723 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se določitev stavbnega zemljišča na parc. št. 576-del k.o. Jezero (1703), oziroma tako kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Studio Formika, pod številko projekta 02/2020.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20/20
Brezovica, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost