Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3424. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7, stran 9654.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena in 129. člena, ter 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako KK_7, ki se vodi z identifikacijsko številko 1722 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), na zemljišču parc. št. 1054/6, 1054/7, 1054/8, k.o. Kamnik (1704) tako, da se:
– določba 60. člena OPN (vrste dopustnih gradenj) v tretji tabeli »Oznaka tipa objekta – AE« v tretjem razdelku tabele »Opis tipa objekta oziroma zazidave« dopolni z tri- ali več stanovanjskimi prostostoječim stavbami.
– določbi 106. člena OPN v tabeli v razdelku »1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost« v peti vrstici »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« doda možnost izgradnje tri- in več stanovanjskih stavb (11220) po CC-SI.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/20
Brezovica, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost