Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3409. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja, stran 9632.

  
Na podlagi drugega odstavka 12.a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15 in 44/19) se naslov IV. poglavja spremeni tako, da se glasi: »STROŠKI IZPITA«.
2. člen 
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(plačilo za delo v izpitni komisiji)«.
3. člen 
Za 24. členom se doda nov, 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen 
(cena izpita) 
Ceno izpita določi minister, pristojen za upravo.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-820/2020/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-3130-0051
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost