Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3360. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah, stran 9527.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah 
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1136 z dne 10. avgusta 2018 o ukrepih za zmanjšanje tveganja in poostrenih biovarnostnih ukrepih ter sistemih zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice za prenos virusov visokopatogene aviarne influence na perutnino (UL L št. 205 z dne 14. 8. 2018, str. 48) opredeli kot območje z izrazitim tveganjem za vnos virusov visokopatogene aviarne influence na gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: območje z visokim tveganjem).
II 
Na območju z visokim tveganjem se izvajajo naslednji ukrepi:
1. perutnino in ptice v ujetništvu se:
– zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi,
– krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
2. oskrbovanje perutnine in ptic v ujetništvu z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (kot je prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, npr. kloriranje);
3. prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
4. prepoved zbiranja perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov s ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.
III 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Začasni sklep o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, št. U3440-2/2020/25, z dne 4. decembra 2020, ki je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
IV 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-537/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2330-0142
Dr. Jernej Drofenik 
v. d. generalnega direktorja 
Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti