Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3350. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, stran 9486.

  
Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
1. člen 
V Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-52/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2019-2330-0103
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina