Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3349. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, stran 9482.

  
Na podlagi sedmega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) ter za izvrševanje 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo 
1. člen 
V Uredbi o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18) se za 11. členom doda novo poglavje »III.a POSEBNE DOLOČBE« in nova 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
»11.a člen 
(ohranitev obstoječih delovnih mest in socialni vidik investicije) 
(1) Ne glede na določbo petega odstavka 8. člena te uredbe se socialni vidik investicije presoja glede na:
– ohranitev obstoječih delovnih mest ali število novoustvarjenih delovnih mest,
– ohranitev obstoječih delovnih mest ali število novoustvarjenih visokokvalificiranih delovnih mest in
– učinke investicije na skladni regionalni razvoj.
(2) Za ugotavljanje ohranitve števila obstoječih delovnih mest iz prejšnjega odstavka se uporabijo podatki o povprečnem številu zaposlenih zadnjih dvanajst mesecev pred oddajo vloge v prejemniku spodbude.
11.b člen 
(merilo ohranitve obstoječih delovnih mest in merilo vrednosti investicije) 
(1) Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbude se poleg meril iz prvega odstavka 10. člena te uredbe upošteva tudi merilo ohranitve obstoječih delovnih mest.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 10. člena so merila za dodelitev spodbud iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 10. člena podrobneje ovrednotena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Novi 11.a in 11.b člen ter priloga 2 se uporabljajo do 30. junija 2021, v tem času pa se ne uporabljajo 1., 2. in 3. točka priloge Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18).
(2) Vloge za dodelitev spodbud, ki so bile vložene po uveljavitvi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), se obravnavajo v skladu z merili, določenimi v tej uredbi.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-40/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2130-0056
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti