Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020

Kazalo

3328. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, stran 9446.

  
Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
1. člen 
V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) se v 8. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi določeno dejavnost izobraževanja,«.
2. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evalvacijski vprašalnik, s katerim se vrednotita program in izvajalec programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ministrstvo objavi v katalogu.«.
3. člen 
V 17. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vsebina potrdil iz prvega odstavka tega člena je določena v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen 
Priloga 1 se črta.
Dosedanje priloge 2, 3 in 4 postanejo priloge 1, 2 in 3.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2020
Ljubljana, dne 30. novembra 2020
EVA 2020-3330-0056
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti