Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020

Kazalo

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, stran 9287.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 53/13 in 38/17) – v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
Besedilo iz 4. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
280050
Jurčkovo polje – Križe
2.849
1.1
280052
C 280020
Duplje – Žiganja vas – Križe
C R2 410
2.849
V
1.251 Naklo
2
348070
Brezje (R2 411) – Leše
2.838
2.1
348071
C R2 452
Brezje – Leše
C R3 638
2.838
V
3.698 Radovljica
3
428010
Lajb – Podljubelj (Matizovec, Završnik) – Tržič
10.208
3.1
428011
C G2 101
Lajb – Podljubelj križišče
C G2 101
2.708
V
3.2
428012
C 428120
Tržič – Koroška cesta – Čegeljše – Podljubelj
C 428010
4.776
V
3.3
428013
C 428010
Podljubelj – Blejc – Matizovec (parkirišče)
Z park.
2.724
V
4
428020
Tržič – križišče Slap – Jelendol
1.419
4.1
428021
C 428120
Tržič – križišče Slap – Jelendol
C 428040
1.419
V
5
428030
Slap (križišče za Lom) – Jelendol (mimo gradu)
5.368
5.1
428031
C 428040
Slap (križišče za Lom) – Jelendol
O 03T060
5.368
V
6
428040
Slap (križišče) – Lom – Pr Tič – Slaparska vas – pod Polano
6.834
6.1
428041
C 428020
Slap (križišče) – Lom – Slaparska vas
Z HŠ 17
4.052
V
6.2
428042
C 428040
odcep za Potarje – Pr Tič
O 03T116
2.782
V
7
428050
Pristava – Križe
1.137
7.1
428051
C 428120
Pristava – Križe
C R2 410
1.137
V
8
428100
Križe – Sebenje – Žiganja vas
2.488
8.1
428101
C R2 410
Križe – Sebenje – Žiganja vas
C 280050
2.488
V
9
428110
Brezovo – Loka – Mlaka
1.680
9.1
428111
C 428140
Brezovo – Loka – Mlaka
C R2 410
1.680
V
10
428120
Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe (plinska postaja)
3.253
10.1
428121
C R2 410
Tržič (krožišče Sokolnica) – Tržič – Križe (plinska postaja)
C 428120
2.649
V
10.2
428122
C 428120
Tržič (križišče Zlit) – Tržič (krožišče Sokolnica)
C R2 410
604
V
11
428130
Podtabor – Zvirče – Kovor – Bistrica
3.978
11.1
428131
C G1 101
Zvirče – Kovor – Bistrica
C R3 638
3.318
V
11.2
428132
C G1 101
Zvirče – Podtabor
C R3 636
660
V
520 Naklo
12
428140
Brezje – Kovor – Brezovo – Kovor – Brdo – Ljubno
7.793
12.1
428141
C R3 638
Brezje – Hudo – Kovor – Križe
C 280050
4.753
V
12.2
428142
C 428140
Kovor – Brdo – Ljubno
C R2 411
3.040
V
3.495 Radovljica
13
428150
Leše – Vadiče – Brezje pri Tržiču
2.231
13.1
428151
C 348070
Leše – Vadiče – Brezje pri Tržiču
C 428141
2.231
V
14
428160
Senično – Sp. Vetrno
938
14.1
428161
C R2 410
Senično – Sp. Vetrno
Z HŠ 17
938
V
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tržič znaša 53.014 m (53,014 km).«
3. člen 
Besedilo iz 5. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
428180
Loka
495
1.1
428181
C 428130
Loka
C 428110
495
V
2
428280
Ravne
1.305
2.1
428281
C 428010
Za jezom – Ravne – Pot na pilarno – Koroška cesta
C 428010
1.305
V
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Tržič znaša 1.800 m (1,8 km).«
4. člen 
Besedilo iz 6. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Javne poti (JP) v mestu Tržič, v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
781550
Zadraga
423
1.1
781551
C 280050
Zadraga
C 280050
423
V
798 Naklo
2
928000
Ljubelj
561
2.1
928001
C G2 101
Cerkev Sv. Ane
Z HŠ 300
561
V
3
928020
Lajb, Črni gozd
215
3.1
928021
C G2 101
glavna cesta – Lajb
Z HŠ 295
77
V
3.2
928023
C 428010
lokalna cesta – Črni gozd
Z HŠ 274
138
V
4
928030
Tominčev slap
325
4.1
928031
C G2 101
Podljubelj – zaselek Črnik
Z HŠ 270
24
V
4.2
928032
C 428010
Podljubelj – Tominčev slap
Z HŠ 256
153
V
4.3
928033
C 928030
Podljubelj – kamp
Z HŠ 251
148
V
5
928040
Pod Košuto
826
5.1
928041
C 428010
križišče Blejc – Geben
C 428010
285
V
5.2
928042
C 428010
križišče Blejc – Čižovnik
Z HŠ 204
541
V
6
928050
Podljubelj
489
6.1
928051
C 428010
vikend naselje 188
Z HŠ 188
207
V
6.2
928052
C 428010
vikend naselje 170
Z HŠ 170
119
V
6.3
928053
C 428010
Ankele – Podljubelj 143
Z HŠ 143
135
V
6.4
928054
C 928050
JP 053 – Podljubelj 139
Z HŠ 139
28
V
7
928060
Podljubelj – Završnik
3.427
7.1
928061
C 428010
Podljubelj – Završnik
Z HŠ 123
3.427
V
8
928070
Plaz, Deševno, Log
2.612
8.1
928071
C G2 101
G2 101 – Podljubelj 99
Z HŠ 99
79
V
8.2
928072
C 428010
nadvoz LC 012 – konec novega naselja Skale
Z HŠ 95
284
V
8.3
928073
C 928070
Deševno – novo naselje (Romšak)
Z HŠ 56D
437
V
8.4
928074
C 928070
Deševno – Dolenčeva Guba
Z HŠ 44
85
V
8.5
928075
C 428010
podvoz – Podljubelj 25
Z HŠ 25
542
V
8.6
928076
C G2 101
JP 075 – Komac
Z HŠ 21
163
V
8.7
928077
C 428010
skozi naselje Deševno
C 428010
827
V
8.8
928078
C 928070
podvoz – motokros
Z HŠ 19
111
V
8.9
928079
C 428010
mimo Podljubelja 67 in 65
Z HŠ 65
84
V
9
928080
Bobenica, Kramarjeva guba
623
9.1
928082
C 428010
LC 012 – Podljubelj 8
Z HŠ 8
542
V
9.2
928083
C 428010
LC 012 – Sušnik, Grah, Markelj
Z HŠ 98
81
V
10
928090
Jamenšnek
135
10.1
928091
C 428030
Jamenšnek
Z HŠ 11
135
V
11
928110
Dolina od LC 031 – mimo šole – Kušperger
408
11.1
928111
C 428030
Dolina od LC 031 – mimo šole – Kušperger
Z HŠ 29
408
V
12
928120
Matevž
117
12.1
928121
C 428030
LC 031 – Matevž
Z HŠ 12
117
V
13
928130
Klanec (Lom novo naselje)
477
13.1
928131
C 428040
Klanec (Lom novo naselje)
C 428040
377
V
13.2
928132
C 928130
Lom pod Storžičem 63
Z HŠ 63
100
V
14
928140
LC 041 – Potarje 11
202
14.1
928141
C 428040
Od LC 041 – Potarje 10D
Z HŠ 10D
202
V
15
928150
LC 042 – Potarje 6
106
15.1
928151
C 428040
LC 042 – Potarje 6
Z HŠ 6
106
V
16
928170
Lom
845
16.1
928171
C 428040
LC 041 – Lom pod Storžičem 51
Z HŠ 51
73
V
16.2
928173
C 428040
Brdo
Z HŠ 82
503
V
16.3
928174
C 428040
LC 041 – JP 173
C 928170
189
V
16.4
928175
C 928170
JP 174 – Lom pod Storžičem 90
Z HŠ 90
80
V
17
928180
Grahovše – Hrib
316
17.1
928181
C 428040
LC 041 – Grahovše 16
Z HŠ 16
316
V
18
928190
LC 041 – Grahovše 23
140
18.1
928191
C 428040
LC 041 – Grahovše 23
Z HŠ 23
140
V
19
928210
Novo Senično in Sp. Vetrno
385
19.1
928212
C 428160
LC 428161 – Senično 72
Z HŠ 72
71
V
19.2
928213
C 428160
LC 428161 – Senično 50
Z HŠ 50
82
V
19.3
928214
C 428160
LC 161 – skozi vas
Z HŠ 10
104
V
19.4
928215
C 428160
LC 161 – Spodnje Vetrno 4
Z HŠ 4
128
V
20
928220
Senično vas
889
20.1
928222
C 928220
križišče pri cerkvi – Zalovka
Z HŠ 99
469
V
20.2
928223
C R2 410
mimo cerkve
C 428160
420
V
21
928230
R2 410 – Senično 40
79
21.1
928231
C R2 410
R2 410 – Senično 40
Z HŠ 40
79
V
22
928250
R2 410 – Podovnica
303
22.1
928251
C R2 410
R2 410 – Podovnica
Z HŠ 120
169
V
22.2
928252
C R2 410
R2 410 – Senično
Z HŠ 27
134
V
23
928260
LC 111 – Novake
819
23.1
928261
C 428090
LC 111 – Novake
Z HŠ 4
819
V
44 Kranj
24
928270
Sebenje (polje), Retnje
813
24.1
928271
C 428100
Sebenje (polje)
Z HŠ 10
63
V
24.2
928272
C 428100
Sebenje – Retnje
C 928370
750
V
25
928280
Sebenje vas
352
25.1
928281
C 928280
JP 285 – Sebenje 15
Z HŠ 15
30
V
25.2
928282
C 428100
LC 101 – odcep Meglič nazaj do LC 101
C 428100
134
V
25.3
928283
C 928280
JP 282 – Sebenje 31
Z HŠ 31
79
V
25.4
928285
C 428100
Sebenje
C 428100
109
V
26
928290
Sebenje – skakalnice
512
26.1
928291
C 428100
Sebenje LC 101 – mimo Rezarja – skakalnice
Z HŠ 103
327
V
26.2
928292
C 928290
pod skakalnicami
Z HŠ 88
185
V
27
928300
Sebenje 53
132
27.1
928301
C 428100
Sebenje 53
Z HŠ 53
132
V
28
928310
Sebenje 50D
175
28.1
928311
C 428100
Sebenje 50D
Z HŠ 50D
175
V
29
928320
Sebenje 99
142
29.1
928321
C 428100
Sebenje 99
Z HŠ 99
142
V
30
928330
Žiganja vas 104
253
30.1
928331
C 428100
Žiganja vas 104
Z HŠ 104
253
V
31
928340
LC 101 – Sebenje 68
40
31.1
928341
C 428100
LC 101 – Sebenje 68
Z HŠ 68
40
V
32
928350
Žiganja vas
1.275
32.1
928351
C 428100
LC 101 – skozi vas – konec vasi
Z HŠ 40
570
V
32.2
928352
C 928350
JP 351 – mimo Terana – Žiganja vas 4
Z HŠ 4
70
V
32.3
928353
C 928350
JP 351 – Žiganja vas 46
Z HŠ 46
142
V
32.4
928354
C 928350
JP 351 – Žiganja vas 34A
Z HŠ 34A
44
V
32.5
928355
C 928350
JP 351 – Žiganja vas 37
Z HŠ 37
105
V
32.6
928356
C 928350
JP 351 – lokalna cesta za Duplje
C 280050
344
V
33
928360
Retnje
816
33.1
928361
C 280050
Retnje (zgoraj)
C 928370
816
V
34
928370
Reka Bistrica – Smuk, Retnje, Žiganja vas
2.829
34.1
928371
C 928370
reka Bistrica – Smuk
Z HŠ 44A
454
V
34.2
928373
C 428140
Retnje (spodaj) – Breg – Žiganja vas
C 280050
2.375
V
35
928380
Hudo
378
35.1
928381
C 428140
LC 141 – Hudo 5
Z HŠ 5
118
V
35.2
928382
C 428140
LC 141 – Hudo 9
Z HŠ 9
260
V
36
928390
Zvirče (nove hiše)
992
36.1
928391
C 428130
LC 131 – JP 394
C 928390
308
V
36.2
928392
C 928390
JP 391 – Zvirče 85
Z HŠ 85
221
V
36.3
928393
C 928390
JP 391 – Zvirče 60
Z HŠ 60
95
V
36.4
928394
C 428130
LC 131 – Žagar
C 928390
243
V
36.5
928395
C 428130
LC 131 – Zvirče 41
Z HŠ 41
125
V
37
928400
Zvirče vas
357
37.1
928401
C 428130
LC 131 – Zvirče 13
Z HŠ 13
56
V
37.2
928402
C 428130
LC 131 – Zvirče 22
Z HŠ 22
50
V
37.3
928403
C 428130
LC 131 – Zvirče 34C
Z HŠ 34C
92
V
37.4
928404
C 428130
LC 131 – Zvirče 35
Z HŠ 35
101
V
37.5
928405
C 428130
LC 131 – Zvirče 27
Z HŠ 27
58
V
38
928410
Vikend naselje
321
38.1
928411
C 928410
JP 412 – Brezje pri Tržiču 78
Z HŠ 78
58
V
38.2
928412
C R3 638
R3 638 – Brezje pri Tržiču 76
Z HŠ 76
263
V
39
928420
R3 638 – Sušnik
158
39.1
928421
C R3 638
Brezje pri Tržiču
Z HŠ 100
122
V
39.2
928422
C 928420
povezava – regionalka
C R3 638
36
V
40
928430
Sleme
531
40.1
928431
C 428140
LC 141 – Zg. Sleme
Z HŠ 27
126
V
40.2
928432
C 928430
JP 431 – Sp. Sleme
Z HŠ 95
405
V
41
928440
Brezje vas
374
41.1
928442
C 428140
LC 141 – Brezje pri Tržiču 14
Z HŠ 14
185
V
41.2
928444
C 428140
Brezje vas
Z HŠ 33
189
V
42
928450
Visoče
792
42.1
928451
C R3 638
Visoče vas 8
Z HŠ 8
478
V
42.2
928452
C 928450
Visoče vas 2
Z HŠ 2
112
V
42.3
928453
C R3 638
R3 638 – Visoče 20
Z HŠ 20
202
V
43
928460
LC 151 – Popovo
618
43.1
928461
C 428150
Od LC 151 – Popovo 6
Z HŠ 6
618
V
44
928480
Leše
539
44.1
928481
C 348070
LC 071 – Leše 2C
Z HŠ 2C
222
V
44.2
928482
C 348070
LC 071 – Leše 6
Z HŠ 6
91
V
44.3
928483
C 348070
LC 071 – Leše 21
Z HŠ 21
39
V
44.4
928484
C 348070
LC 071 – Leše 38
Z HŠ 38
66
V
44.5
928486
C 348070
LC 071 – Leše 26
Z HŠ 26
52
V
44.6
928487
C 348070
LC 071 – Leše 22
Z HŠ 22
69
V
45
928490
Paloviče
1.569
45.1
928491
C 928490
JP 439 – skozi vas
Z HŠ 8
76
V
45.2
928493
C 348070
Paloviče – Leše
C 348070
1.493
V
46
928510
Pristava polje
438
46.1
928511
C 428050
LC 051 – Pot na polje – LC 121
C 428120
438
V
47
928520
LC 141 – Brezovo 3
878
47.1
928521
C 428140
LC 141 – Brezovo 3
Z HŠ 3
878
V
48
928530
Blejska cesta
788
48.1
928531
C 428010
Blejska cesta 24
Z HŠ 24
788
V
49
928600
Virje
2.221
49.1
928601
C 928600
Kranjska cesta – Virje – Cerkvena ulica
C 428120
868
V
49.2
928602
C 928600
Sv. Jožef
Z cerkev
314
V
49.3
928603
C 428020
Cankarjeva cesta – Virje
C 928600
202
V
49.4
928604
C 428020
Cankarjeva cesta – Cerkvena ulica – Cankarjeva cesta
C 428020
476
V
49.5
928605
C 428020
Kosarska ulica 8
Z HŠ 8
34
V
49.6
928606
C 928600
Cerkvena ulica – Kukovniška pot
Z HŠ 5
327
V
50
928700
R2 410 – Zg. Vetrno – Gozd
3.466
50.1
928701
C 428060
R2 410 – Zg. Vetrno – Gozd
Z HŠ 8
3.466
V
51
928710
KS Ravne
1.412
51.1
928711
C 428280
LZ 281 – Za jezom 37
Z HŠ 37
107
V
51.2
928712
C 428280
LZ 281 – Za jezom 35
Z HŠ 35
324
V
51.3
928713
C 428280
Ravne 26
Z HŠ 26
17
V
51.4
928714
C 928710
JP 716 – Pot na Zali Rovt 16
Z HŠ 16
42
V
51.5
928715
C 428280
Pot na pilarno – klavnica
Z HŠ 12
139
V
51.6
928716
C 428280
Pot na Zali Rovt
C G2 101
553
V
51.7
928717
C 928710
Pot na Zali Rovt 8
Z HŠ 8
74
V
51.8
928718
C 428280
Ravne – Pot na Zali Rovt 12
Z HŠ 12
143
V
51.9
928719
C 428280
Ravne 17
Z HŠ 17
13
V
52
928720
Koroška cesta
1.097
52.1
928721
C 428010
Čevljarska ulica – za Mošenikom – obvoznica
C 928720
348
V
52.2
928722
C 428010
Muzejska ulica
Z HŠ 11
109
V
52.3
928723
C 928720
Fužinska ulica
Z HŠ 25
141
V
52.4
928724
C 428010
Koroška cesta – pot na grad
Z HŠ 24
153
V
52.5
928726
C 428010
Usnjarska ulica
C 928720
93
V
52.6
928727
C 928750
Blejska – za Mošenikom
C 928720
253
V
53
928730
Trg svobode
510
53.1
928731
C 428010
Partizanska ulica
C 428020
205
V
53.2
928732
C 928730
Šolska ulica
Z HŠ 21
58
V
53.3
928733
C 928730
Trg svobode – Balos
Z HŠ 9
198
V
53.4
928734
C 428020
Cankarjeva cesta – atrij – Trg svobode
Z HŠ 18
49
V
54
928740
Kovtrnca – Kralj
667
54.1
928741
C 928740
Kovtrnca – Bistrica 45
Z HŠ 45
147
V
54.2
928742
C R3 638
Bistrica – Kovtrnca – Sukova vila
Z HŠ 39
520
V
55
928750
Predilniška cesta
815
55.1
928751
C 428020
Predilniška cesta (LC 021) – križišče z Blejsko cesto
C 928530
207
V
55.2
928752
C 928750
Predilniška cesta (JP 751) – BPT
Z BPT
484
V
55.3
928753
C 928530
zdravstveni dom
Z HŠ 10
124
V
56
928760
Sokolnica
416
56.1
928761
C 428120
Cesta Ste Marie aux Mines – Spodnja Bistrica
Z HŠ 9
198
V
56.2
928762
C 428120
Cesta Ste Marie aux Mines – Hipermarket
Z HŠ 4
137
V
56.3
928763
C 928760
Sokolnica – Spodnja Bistrica
Z HŠ 1
81
V
57
928770
Preska
637
57.1
928771
C 428120
Cesta Ste Marie aux Mines – Preska 2
C 928770
60
V
57.2
928772
C 928770
Preska 2 – Preska 21
Z HŠ 21
452
V
57.3
928773
C 928770
Preska 2 – Preska 24
Z HŠ 24
125
V
58
928780
Kranjska cesta
272
58.1
928781
C 428120
Kranjska cesta – plaz
Z HŠ 17
29
V
58.2
928782
C 428120
Kranjska cesta 45
Z HŠ 45
150
V
58.3
928783
C 428120
Kranjska cesta 53
Z HŠ 53
93
V
59
928790
Slap (Lepenka)
417
59.1
928791
C 428030
LC 031 – naselje Slap (Lepenka)
Z HŠ 30
124
V
59.2
928792
C 428020
bloki Slap – Lepenka
Z HŠ 4
293
V
60
928800
Pristava
549
60.1
928801
C 428050
Pot na polje 11
C 928510
147
V
60.2
928802
C 928800
Purgarjeva ulica – Pot na polje 16 – Purgarjeva ulica
C 928510
140
V
60.3
928803
C 428050
Pot na polje – Purgarjeva ulica
C 928510
164
V
60.4
928804
C 928510
Pot na polje
C 428120
73
V
60.5
928806
C 428050
nasproti Purgarjeve ulice mimo Pristavške ceste 55
Z HŠ 57
25
V
61
928810
Podvasca
897
61.1
928811
C 428050
LC 051 – Podvasca
C 928810
382
V
61.2
928812
C 928810
odcep bloki
C 428050
149
V
61.3
928813
C 928810
JP 811 – odcep Jarc
Z HŠ 16
101
V
61.4
928814
C 928810
JP 811 – odcep Kopač
Z HŠ 35
70
V
61.5
928815
C 928810
JP 811 – Fuchs
Z HŠ 27
44
V
61.6
928816
C 928810
JP 811 – odcep Pečnik
Z HŠ 17
68
V
61.7
928817
C 428050
LC 051 – odcep Prešeren
Z HŠ 83
47
V
61.8
928818
C 428050
LC 051 – odcep Jenko
Z HŠ 91
36
V
62
928820
Križe
676
62.1
928821
C 428050
Pot na Močila
Z HŠ 28
184
V
62.2
928822
C 928820
odcep Sitar
Z HŠ 10
54
V
62.3
928823
C 928820
mimo Česna
Z HŠ 15
35
V
62.4
928825
C 428050
LC 051 – Hladnikova ulica 24
Z HŠ 24
92
V
62.5
928826
C 929000
JP 001 – pot na Polano
Z HŠ 32
79
V
62.6
928827
C 428050
LC – Planinska pot 6
Z HŠ 6
122
V
62.7
928828
C R2 410
R2 410 – mimo pokopališča
Z HŠ 50
110
V
63
928830
Osnovna šola – Kmetijska zadruga
635
63.1
928831
C R2 410
R2 410 – osnovna šola, vrtec
C R2 410
264
V
63.2
928832
C R2 410
R2 410 – igrišče – osnovna šola
Z HŠ 16
92
V
63.3
928833
C 928830
JP 831 – kmetijska zadruga
Z HŠ 20
30
V
63.4
928834
C R2 410
R2 410 – kmetijska zadruga
Z HŠ 24
59
V
63.5
928835
C R2 410
R2 410 – Pot na polje
Z HŠ 16
190
V
64
928840
Snakovška
664
64.1
928841
C R2 410
R2 410 – Snakovška cesta 24
Z HŠ 24
148
V
64.2
928842
C R2 410
R2 410 – Stritih (Pogovca)
Z HŠ 35
362
V
64.3
928843
C R2 410
R2 410 – Snakovška cesta 41
Z HŠ 41
114
V
64.4
928844
C 928840
JP 843 – Snakovška cesta 43
Z HŠ 43
40
V
65
928850
Snakovo
1.404
65.1
928851
C R2 410
R2 410 – Meglič
C 928850
97
V
65.2
928852
C 928850
JP 855 – Pod slemenom 26
Z HŠ 26
328
V
65.3
928853
C 928850
JP 852 – Pod slemenom 16
Z HŠ 16
111
V
65.4
928854
C 928850
JP 852 – Pod slemenom 40
Z HŠ 40
516
V
65.5
928855
C R2 410
R2 410 – mimo Rejca do JP 854
C 928850
258
V
65.6
928856
C R2 410
R2 410 – mimo Snakovške 72
Z HŠ 72
94
V
66
928860
Log
517
66.1
928861
C 428110
Na Logu
Z HŠ 24
288
V
66.2
928862
C 928860
JP 861 – Na Logu 8
Z HŠ 8
55
V
66.3
928863
C 928860
JP 861 – Na Logu 20
Z HŠ 20
76
V
66.4
928864
C 928860
JP 861 – Na Logu 30
Z HŠ 30
98
V
67
928870
Flis, Bidelj, Elektro, Pernuš
801
67.1
928871
C 428110
LC 111 – Bidelj
C 428110
132
V
67.2
928872
C 928870
JP 873 – Loka 101 (Pernuš)
Z HŠ 101
107
V
67.3
928873
C 428180
LZ 181 – Loka 32
Z HŠ 32
173
V
67.4
928874
C 428110
LC 111 – Elektro – LC 141
C 428140
299
V
67.5
928875
C 428110
LC 111 – Flis
Z HŠ 22
90
V
68
928880
Loka
984
68.1
928881
C 428180
LZ 181 – Loka 16
Z HŠ 16
169
V
68.2
928882
C 428180
LZ 181 – Loka 96
Z HŠ 96
56
V
68.3
928883
C 428180
LZ 181 – Loka 90
Z HŠ 90
108
V
68.4
928884
C 428180
LZ 181 – Loka 91
Z HŠ 91
131
V
68.5
928885
C 428180
LZ 181 – Loka 68
Z HŠ 68
117
V
68.6
928886
C 428180
LZ 181 – Loka 63A
Z HŠ 63A
168
V
68.7
928887
C 428180
LZ 181 – Loka 65
Z HŠ 65
139
V
68.8
928888
C 928890
LZ 181 – Aljančič
Z HŠ 63
96
V
69
928890
Bistrica
1.370
69.1
928891
C 928890
Zelenica – Ste Marie aux Mines (Gorenjska plaža)
C R2 410
325
V
69.2
928892
C R3 638
R3 638 – Zelenica 12
Z HŠ 12
164
V
69.3
928894
C R3 638
Trgovski center
C R3 638
264
V
69.4
928895
C R3 638
R3 638 – mimo šole – parkirišče
C 928890
202
V
69.5
928896
C R3 638
R3 638 – pot za osnovno šolo
Z HŠ 8
78
V
69.6
928897
C R3 638
R3 638 – Begunjska cesta 3
Z HŠ 3
100
V
69.7
928898
C R3 638
R3 638 – Pod Šijo 14
Z HŠ 14
187
V
69.8
928899
C R3 638
R3 638 – Pod Šijo 10, Pod Šijo 7
Z HŠ 7
50
V
70
928900
Ročevnica
993
70.1
928901
C 428130
Kovorska cesta – Ročevnica
Z HŠ 32
196
V
70.2
928902
C 928900
Vrtec
Z HŠ 2
48
V
70.3
928903
C 928900
Dom Petra Uzarja
Z HŠ 58
97
V
70.4
928904
C 928900
Begunjska cesta 70
Z HŠ 70
152
V
70.5
928905
C 928900
zgornji del naselja Ročevnica
C 928900
300
V
70.6
928906
C 928900
spodnji del naselja Ročevnica
C 928900
200
V
71
928910
Kovorska cesta bloki I
350
71.1
928911
C 428130
LC 131 – Kovorska cesta
Z HŠ 11
44
V
71.2
928913
C 428130
LC 131 – Kovorska cesta 25 – LC 131
C 428130
190
V
71.3
928915
C 928910
JP 913 – Kovorska cesta 55
Z HŠ 55
116
V
72
928920
Na Jasi
960
72.1
928921
C 428130
Na Jasi (vsi odcepi ulic)
Z HŠ 31
366
V
72.2
928922
C 928900
Na Jasi 21A
Z HŠ 21A
88
V
72.3
928923
C 928900
Na Jasi 33
Z HŠ 33
55
V
72.4
928924
C 928900
Na Jasi 34
Z HŠ 34
70
V
72.5
928925
C 928900
Na Jasi 29
Z HŠ 29
87
V
72.6
928926
C 928900
Na Jasi 28
Z HŠ 28
104
V
72.7
928927
C 928900
Na Jasi 15
Z HŠ 15
92
V
72.8
928928
C 928900
Na Jasi 18
Z HŠ 18
98
V
73
928930
Praproše
852
73.1
928931
C 428130
LC 131 – Praproše (mimo znamenja) – LC 141
C 428140
349
V
73.2
928932
C 928930
JP 931 – pokopališče
Z pokop.
105
V
73.3
928933
C 428140
LC 141 – mimo župnišča – JP 931
C 928930
159
V
73.4
928934
C 928930
do konca ulice
Z HŠ 14
66
V
73.5
928935
C 428140
Graben
C 428140
173
V
74
928940
Kovor
669
74.1
928941
C 928940
mimo Kovača
C 428130
112
V
74.2
928942
C 428140
Žegarac – LC 131 (za Zvirče)
C 428130
300
V
74.3
928943
C 428130
Pod skalco 7
Z HŠ 7
192
V
74.4
928944
C 428140
LC 142 – Cesta na Brdo 5
Z HŠ 5
65
V
75
928950
Pod gozdom
881
75.1
928951
C 928950
LC 141 – Pod gozdom – LC 141
C 428140
446
V
75.2
928953
C 928950
JP 951 – Srednja pot – LC 141
C 428140
138
V
75.3
928954
C 928950
JP 951 – Pod gozdom 30
Z HŠ 30
97
V
75.4
928955
C 928950
Iženkovo 9
Z HŠ 9
81
V
75.5
928956
C 928950
Srednja pot
Z HŠ 37
119
V
76
928960
Stagne
449
76.1
928961
C 428140
LC 141 – Stagne 5
Z HŠ 5
135
V
76.2
928962
C 428140
LC 141 – Stagne 9
Z HŠ 9
148
V
76.3
928963
C 428140
LC 141 – Stagne 26
Z HŠ 26
166
V
77
928970
Mlaka: bloki, industrijska cona
1.041
77.1
928971
C R2 410
Industrijska cona Mlaka
C R2 410
681
V
77.2
928972
C R2 410
Mlaka – bloki
Z HŠ 12
93
V
77.3
928973
C 928970
Mlaka 22
Z HŠ 22
267
V
78
928980
Begunjska cesta
405
78.1
928981
C R3 638
R3 638 – Begunjska 77
Z HŠ 77
405
V
79
928990
Pot na Bistriško planino
1.690
79.1
928991
C 928740
Pot na Bistriško planino 6
Z HŠ 6
214
V
79.2
928993
C 928990
JP 994 (Pot na Bistriško planino) – Pot na Bistriško planino 44
Z HŠ 44
184
V
79.3
928994
C R3 638
R3 638 – Pod gradom
C R3 638
999
V
79.4
928995
C 928990
JP 994 – Pot na Bistriško planino 10
Z HŠ 10
98
V
79.5
928996
C 928990
JP 991 – do bloka
Z HŠ 3
85
V
79.6
928997
C 928990
Pot na Bistriško planino 38
Z HŠ 38
59
V
79.7
928998
C 928990
Pot na Bistriško planino 14A
Z HŠ 14A
51
V
80
929000
Križe – vodohran
326
80.1
929001
C 428050
Križe – vodohran
Z vodoh.
326
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 59.837 m (59,837 km).«
5. člen 
Ceste, ki so predmet sprememb in dopolnitev tega odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-348 (507) z dne 23. 10. 2020.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-63/2020
Tržič, dne 27. novembra 2020
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost