Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2992. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7602.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in v zvezi s 55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec zagotavlja redno testiranje zdravstvenih delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
(2) Testiranje iz prejšnjega odstavka je obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila.
(3) Testiranje se v organizacijski enoti iz prejšnjega odstavka izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti.
(4) Delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov iz prvega in drugega odstavka tega člena ter število pozitivnih izvidov testov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo s SARS-CoV-2, ni obvezno.«.
2. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Testiranje in poročanje iz 8. člena te odredbe se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov, in sicer od 23. novembra 2020.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek delodajalec v celoti uvede testiranje zdravstvenih delavcev najpozneje do 7. decembra 2020.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-159/2020
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EVA 2020-2711-0122
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje