Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih, stran 7565.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih 
1. člen 
V Odloku o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, št. 8/95 in 21/02) se 2. člen odloka spremeni tako, da po novem glasi:
»Župančičeva priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti.«
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 3. člena odloka tako, da po novem glasi:
»Kot listine se podeljujejo za izredno pomembne enkratne dosežke in uspehe na področju kulture v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture v lokalni skupnosti; kot plakete pa za dolgoletno življenjsko uspešno in predano delovanje na področju kulturnih dejavnosti.«
3. člen 
V 5. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Žirija ima pravico, da na podlagi temeljite presoje izjemoma podeli višje priznanje. Pomeni, da predlogu za Župančičevo diplomo lahko izjemoma dodeli Župančičevo plaketo, če oceni, da predlog presega zahteve za podelitev diplome in izpolnjuje pogoje za prejem plakete. Odločitev utemelji občinskemu svetu in o tem posebej odloča z glasovanjem.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90200-003/1995
Črnomelj, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti