Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2940. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, stran 7545.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
A N E K S  š t.  4 
h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16, 4/18 in 2/19)
1. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1. januarja 2021 znašajo:
I. 
tarifni razred
508,41 €
II. 
tarifni razred
577,00 €
III. 
tarifni razred 
645,74 €
IV. 
tarifni razred
714,37 €
V. 
tarifni razred
834,91 €
VI./1 
tarifni razred
1065,21 €
VI./2 
tarifni razred
1258,89 €
VII. 
tarifni razred
1597,84 €
VIII. 
tarifni razred
1839,94 €«
2. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Stranki tega aneksa sta soglasni, da bosta po sklenitvi tega aneksa nadaljevali s pogajanji za spremembo plačnega modela v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti, ki sta jih začeli v letu 2019, z namenom določiti realnejšo ceno dela in narediti dejavnost bolj privlačno. Stranki soglašata, da sta pripravljeni na intenzivna pogajanja o spremembi plačnega modela in si bosta o tem prizadevali doseči dogovor, pri določitvi nove višine NOP po prenovljenem plačnem modelu pa bosta upoštevali tudi s tem aneksom dogovorjen dvig NOP.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2021.
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne 
in papirno-predelovalne industrije 
predsednik Upravnega odbora 
Leopold Povše 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
predsednik 
Bogdan Božac 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Nives Hrovat 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-39 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 9/14.

AAA Zlata odličnost