Uradni list

Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

Kazalo

2839. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6936.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: pripravnik).
2. člen 
(1) Pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se izvaja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.
(2) Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim odstavkom, se programi pripravništva prilagodijo tako, da se pripravnika pri delodajalcu kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.
(3) Če pripravništva ni mogoče izvesti, kot je navedeno v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, lahko za potrebe izvajanja ukrepov zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 pripravnika pozove na delo izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pripravnik na kroženju.
(4) Pripravnik delo iz drugega in tretjega odstavka tega člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki ga določi izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pripravnik na kroženju, oziroma delodajalec.
3. člen 
(1) Pripravniku, ki na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena ne opravlja dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programu pripravništva, se pripravništvo ustrezno podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje pripravništva iz prejšnjega odstavka da nadzorni mentor pripravnika.
4. člen 
Pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi te odredbe, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz te odredbe oziroma do prvega možnega opravljanja strokovnega izpita.
5. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-135/2020
Ljubljana, dne 26. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0106
Tomaž Gantar 
minister za zdravje 

AAA Zlata odličnost