Uradni list

Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

Kazalo

2806. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2021, stran 6837.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. in 135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 14. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2021 
1. člen 
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2021 in se uporablja izključno za potrebe določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen 
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2021 znaša 924,40 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
3. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 64/19).
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2021.
Št. 007-14/2020
Jesenice, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost