Uradni list

Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

Kazalo

2798. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 6808.

  
Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja:
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa Mitja Šuštar,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Igor Dernovšek,
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, in
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter Kosmač,
kot stranka na strani javnih uslužbencev, sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen 
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
3. člen 
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2020/1
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-3340-0013
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Dr. Vasko Simoniti 
minister za kulturo
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Igor Dernovšek 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJE 
Peter Kosmač
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-31 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti