Uradni list

Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

Kazalo

2795. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 6806.

  
Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, in Zdravniška Zbornica Slovenije, ki jo zastopa, dr. Zdenka Čebašek Travnik
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić
kot stranka na strani javnih uslužbencev skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen 
Za obračun kilometrine, določenev drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
3. člen 
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-147/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2711-0113
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Marjan Meglič 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič 
Zdravniška zbornica Slovenije 
po pooblastilu 
Krunoslav Pavlović 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Mojca Šumer Korman 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-34 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 25/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti