Uradni list

Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

Kazalo

2793. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 6804.

  
Na podlagi 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Tomaž Gantar, minister za zdravje in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška Zbornica Slovenije, ki jo zastopa dr. Zdenka Čebašek-Travnik
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković,
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjič,
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen 
Za obračun kilometrine, določenev drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
3. člen 
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-173/2020
Ljubljana, dne 4. novembra 2020
EVA 2020-2611-0056
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
Janez Cigler Kralj
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
po pooblastilu Marjan Meglič
Zdravniška zbornica Slovenije 
po pooblastilu Krunoslav Pavlovič
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
po pooblastilu Mojca Šumer Korman
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
 
 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Damir Janeković NI PODPISAL 
 
 
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo 
Perica Radonjič
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-26 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti