Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2745. Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, stran 6678.

  
Na podlagi 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 38. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne 28. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini 
Na podlagi zahteve najmanj pet odstotkov volivk in volivcev, ki jo je Občinski svet Občine Rogaška Slatina prejel dne 19. 10. 2020, se razpiše naknadni referendum o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020.
II 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020?«
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
Glasovnica mora biti opremljena z žigom Občina Rogaška Slatina, Občinske volilne komisije.
III 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 2. 11. 2020.
IV 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, dne 13. 12. 2020.
Referendumsko območje je območje Občine Rogaška Slatina.
Postopek za izvedbo naknadnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina.
Sredstva za izvedbo referenduma bremenijo proračun Občine Rogaška Slatina.
VI 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-0001/2020-41
Rogaška Slatina, dne 28. oktobra 2020
Župan
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost