Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 6676.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. oktobra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16, 68/17 in 81/19) se v 7. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru, da je prijavitelju odobreno sofinanciranje dvoletnega projekta, lahko v naslednjem letu (v letu, ko je objavljen javni razpis samo za enoletne projekte), na razpis prijavi samo en projekt.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
(4) V primeru, da prijavitelj prijavi več projektov kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se vloga kot neustrezna zavrže.«.
2. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje dvoletnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za prvo leto izvajanja projekta zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta v prvem letu izvajanja projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v posameznem javnem razpisu za prvo leto financiranja.
Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za drugo leto izvajanja projekta zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta v drugem letu izvajanja projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v posameznem javnem razpisu za drugo leto financiranja. Višina zaprošenega zneska za drugo leto financiranja ne sme presegati zaprošenega zneska za prvo leto financiranja projekta.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015-48
Nova Gorica, dne 15. oktobra 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost