Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020

Kazalo

2534. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 6189.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, razen če ta odlok določa drugače. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen 
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
3. člen 
Gibanje iz statistične regije iz 1. člena tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na določbo 1. člena tega odloka za posameznike dovoljeno za:
1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.
4. člen 
(1) Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji iz 1. člena tega odloka, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali začasno prebivališče.
(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v statistični regiji iz 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.
(3) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v statistični regiji, kjer oseba prebiva.
(4) Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.
5. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
6. člen 
V okviru izjem, ki jih v 3. členu dovoljuje ta odlok za prehajanje iz regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, v regije z indikatorjem pod 140, ni dovoljeno koriščenje storitev, ki zaradi omejitev iz odlokov za preprečitev širjenja SARS-CoV-2 niso na voljo v regijah bivališča.
7. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-40/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0050
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti