Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2493. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5884.

  
Na podlagi drugega odstavka 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 13. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninam:
– parc. št. 3410/6 k.o. 1522-Pribišje, v izmeri 23 m2,
– parc. št. 3410/8 k.o. 1522-Pribišje, v izmeri 95 m2,
– parc. št. 3410/11 k.o. 1522-Pribišje, v izmeri 513 m2,
– parc. št. 3410/12 k.o. 1522-Pribišje, v izmeri 325 m2,
– parc. št. 3427/2 k.o. 1522-Pribišje, v izmeri 250 m2,
vpisanim kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-27/2020-10
Semič, dne 30. septembra 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost