Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2492. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič, stran 5884.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 10. ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 13. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič 
1. člen
V Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič, št. 602-03/2019-4 z dne 11. 4. 2019 (Uradni list RS, št. 25/19), se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Oddelek tri-štiri letnikov in kombinirani oddelek se obravnava po ceni drugega starostnega obdobja.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 602-03/2019-9
Semič, dne 30. septembra 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost