Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2490. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič, stran 5884.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 13. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič 
1. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Semič postanejo naslednje nepremičnine in oprema v teh nepremičninah:
– Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič, št. stavbe 2102 k.o. Semič, parc. št. 1391/21 k.o. 1527-Semič,
– Muzejska hiša Semič, Štefanov trg 7, 8333 Semič, št. stavbe 840 k.o. Semič, parc. št. *43 k.o. 1527-Semič.
Nepremičnini, parc. št. 1391/22 k.o. 1527-Semič, se ukine status javne infrastrukture na področju kulture.
2. člen 
Pri nepremičnini, parc. št. 1391/22 k.o. 1527-Semič, se v zemljiški knjigi izbriše zaznamba javne infrastrukture na področju kulture.
3. člen 
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič št. 610-05/2009-2 z dne 16. oktober 2009 (Uradni list RS, št. 84/09).
Št. 007-05/2020-2
Semič, dne 30. septembra 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost