Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2472. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Idrija, stran 5830.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o grbu in zastavi Občine Idrija (Uradni list RS, št. 28/12) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, razen prvega in drugega odstavka 5. člena, opravlja krajevno pristojni Medobčinski inšpektorat. Inšpektor Medobčinskega inšpektorata z odločbo odredi, da se odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo tega odloka.
Nadzor nad izvajanjem določil prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka opravljajo občinski redarji.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Idrija, dne 24. septembra 2020
 
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost