Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2460. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b), stran 5722.

  
Na podlagi 27. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl. US) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b) 
1. člen 
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list RS, št. 10/18, 46/19).
2. člen 
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2020/238/SI).
3. člen 
V Prilogi »A.1 Osnovna tabela«:
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabeli se v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove v frekvenčnih območjih: 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 3155–3400 kHz, 4700–4750 kHz, 5060–5250 kHz, 6765–7 000 kHz, 8100–8815 kHz, 26350–27500 kHz, 40,66–40,70 MHz, 68,00–74,8 MHz, 75,2–108 MHz, 117,975–137 MHz, 146,0–174 MHz, 322,0–328,6 MHz, 406,1–430 MHz, 440–470 MHz, 694–862 MHz, 870–960 MHz, 1240–1 300 MHz, 1427–1 518 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1980 MHz, 2110–2170 MHz, 2300–2400 MHz, 2500–2690 MHz, 2700–2900 MHz, 3100–3800 MHz, 10,70–12,75 GHz, 17,30–17,70 GHz, 22–23,60 GHz, 24,05–29,10 GHz, 29,10–29,50 GHz, 31,80–33,40 GHz, 37–39,50 GHz, 63–66 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz, 102–109,50 GHz, 111,80–114,25 GHz in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
4. člen 
V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se črta tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
5. člen 
V prilogi »B) Kratice« se v tabeli
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabeli se črta vrstica za »LT2«;
– v tabeli se doda kratici in opisi za LT, NMR iz priloge tega splošnega akta;
– v tabeli se uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.
6. člen 
V prilogi »C) Uporabljeni dokument:« se naslov »C) Uporabljeni dokument:« črta in nadomesti s »C) Uporabljeni dokumenti:«.
7. člen 
V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti:«:
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabeli se vrstice »1«, »4« in »5« črtajo in se nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
8. člen 
V prilogi »C.1.2 Navodila za vloge (http:// http://www.akos-rs.si/radijski-spekter):«:
– se naslov »C.1.2 Navodila za vloge (http:// http://www.akos-rs.si/radijski-spekter):« črta in nadomesti s »C.1.2 Navodila za vloge (https://www.akos-rs.si/e-vloge-in-obrazci/radijski-spekter/dokumenti-vloge-in-obrazci):«,
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta.
9. člen 
V prilogi »C.1.3. Letna plačila za frekvence/ Annual frequency fee (Plačila za uporabo frekvenc):«:
– naslov »C.1.3. Letna plačila za frekvence/ Annual frequency fee (Plačila za uporabo frekvenc):« se črta in nadomest s »C.1.3. Letno plačilo za dodeljene frekvence:«.
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabeli se vrstici »4« in »7« črtata in nadomestita z vrsticama iz priloge tega splošnega akta.
10. člen 
V prilogi »C.1.4. Posebni tehnični pogoji / Special technical condition:«:
– naslov »C.1.4. Posebni tehnični pogoji / Special technical condition:« se črta in nadomest s »C.1.4. Posebni tehnični pogoji:«,
– v tabeli se v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta.
11. člen 
V prilogi »C.2. Mednarodni sporazumi« se v tabeli v celoti črta naslovna vrstica in se v celoti nadomesti z naslovno vrstico iz priloge tega splošnega akta.
12. člen 
V prilogi »C.3 EU dokumenti (http://eur-lex.europa.eu/):« se naslov »C.3 EU dokumenti (http://eur-lex.europa.eu/):« črta in nadomest s »C.3 EU dokumenti (https://eur-lex.europa.eu/):«.
13. člen 
V prilogi »C.3.1 Direktive EU«:
– v tabeli se vrstica »4« črta,
– v tabeli se vrstica »10« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabeli vrstice od »5« do »10« postanejo vrstice od »4« do »9«.
14. člen 
V prilogi »C.3.2 Sklepi EU:« se črta tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
15. člen 
V prilogi »C.3.3 Oprema razreda 1 in 2/Class 1 and 2 equipment«:
– naslov »C.3.3 Oprema razreda 1 in 2/Class 1 and 2 equipment« se črta in nadomest s »C.3.3 RED oprema razreda 1«
– spletni naslov v prvi vrstici »http://www.cept.org/ecc/topics/srd-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes« se črta in se nadomesti s »https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en«
– v tabeli se v celoti črtajo vrstice »46«, »90« do »92«, »102« in »112« do »120«,
– v tabeli vrstice od »47« do »89« postanejo vrstice od »46« do »88«,
– v tabeli vrstice od »93« do »101« postanejo vrstice od »89« do »97«,
– v v tabeli vrstice od »103« do »111« postanejo vrstice od »98« do »106«,
– v tabeli se vrstice »43«, 83«, od »89« do »91«, »103« in »104« črtajo in nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– v tabelo se dodajo vrstice od »107« do »114« iz priloge tega splošnega akta.
16. člen 
V prilogi »C.4 Sporazumi med upravami (administracijami):«:
– se v tabeli v celoti črta vrstica »2«,
– v tabeli vrstice od »3« do »25« postanejo vrstice od »2« do »24«,
– v tabeli se vrstica »23« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– v tabelo se doda vrstica »25« iz priloge tega splošnega akta.
17. člen 
V prilogi »C.5 CEPT dokumenti / documents (http://www.cept.org/ecc):« se naslov » C.5 CEPT dokumenti / documents (http://www.cept.org/ecc):« črta in nadomest s »C.5 CEPT dokumenti (https://ecodocdb.dk):«.
18. člen 
V prilogi »C.5.1 odločbe / decissions:«:
– naslov »C.5.1 odločbe / decissions:« se črta in nadomesti s »C.5.1 Sklepi (https://ecodocdb.dk/document/category/ECC_Decisions):«,
– se črta celotna tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
19. člen 
V prilogi »C.5.2 priporočila / recommendations«:
– naslov »C.5.1 priporočila / recommendation« se črta in nadomest s »C.5.1 Priporočila (https://ecodocdb.dk/document/category/ ECC_Recommendations):«,
– se črta celotna tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
20. člen 
V prilogi »C.6 ITU dokumenti kot reference v tem splošnem aktu / ITU documents as reference in this General Act (http://www.itu.int):« se naslov »C.6 ITU dokumenti kot reference v tem splošnem aktu / ITU documents as reference in this General Act (http://www.itu.int):« črta in nadomest s »C.6 ITU dokumenti navedeni v tem splošnem aktu (http://www.itu.int):«.
21. člen 
V prilogi »C.6.1 ITU dokumenti (vključeni v ITU RR) / documents (incorporated into ITU RR) (ITU RR 2016-Vol.IV):« se naslov »C.6.1 ITU dokumenti (vključeni v ITU RR) / documents (incorporated into ITU RR) (ITU RR 2016-Vol.IV):« črta in nadomest s »C.6.1 Ostali ITU dokumenti v ITU RR«.
22. člen 
V prilogi »C.7 ISO/IEC dokumenti / ISO/IEC documents:« se naslov »C.7 ISO/IEC dokumenti / ISO/IEC documents:« črta in nadomest s »C.7 ISO/IEC dokumenti:«.
KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. septembra 2020
EVA 2020-3130-0014
Direktorica 
mag. Tanja Muha 
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
381-1/2020-27 z dne 14. 9. 2020
Ministrstvo za notranje zadeve
007-157/2018/21 (11-04) z dne 2. 9. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
007-229/2020/10-02411764 z dne 11. 9. 2020
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
0070-5/2020/3 z dne 23. 9. 2020

AAA Zlata odličnost