Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2447. Zakon o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C), stran 5707.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2020.
Št. 003-02-7/2020-6
Ljubljana, dne 2. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1C) 
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »Direktivo Komisije 2016/1106/EU z dne 7. julija 2016 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2016, str. 59)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije (EU) 2020/612 z dne 4. maja 2020 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 141 z dne 5. 5. 2020, str. 9)«.
2. člen 
V 60. členu se v šestem odstavku besedilo »C, CE, D ali DE« nadomesti z besedilom »BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati 1. novembra 2020.
Št. 326-07/20-40/9
Ljubljana, dne 24. septembra 2020
EPA 1275-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti