Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2417. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1037 in 1043 obe k. o. 2334 Lipa, stran 5671.

  
Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1037 in 1043 obe k. o. 2334 Lipa 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita naslednji nepremičnini:
– parcela št. 1037 k. o. 2334 Lipa, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260024 Lipa–skozi vas–LC 260051 (križišče)
– parcela št. 1043 k. o. 2334 Lipa, ki v naravi predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760801 Križišče–Dolnji Konec–Gornji konec–spomenik in nekategorizirano javno pot.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0012/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost