Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2408. Obvezna razlaga določb v »Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2« v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 5664.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
določb v »Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2« v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
v naslednjem besedilu:
»V ''Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja'' (v nadaljevanju Tabela 1), ''Prilogi 2'' Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1; v nadaljevanju Odlok) je maksimalna dovoljena višina objektov (stolpec ''Max. višina objektov'') določena na različne načine: ponekod s točno določeno številko izraženo v metrih, drugod le z višinskim gabaritom (etažnostjo), spet drugod z obema kriterijema, zgolj opisno, ali pa s sklicevanjem na ureditev maksimalne višine iz podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev. Ta določila posebnih prostorskih izvedbenih pogojev je v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka treba razumeti tako, da se za posamezne EUP, za katere so predpisani takšni posebni prostorski izvedbeni pogoji iz Tabele 1, glede maksimalne dovoljene višine objektov upošteva izključno zgolj določbe teh posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (Tabela 1, stolpec ''Max. višina objektov''), ne pa tudi določb glede dovoljene višine iz podrobnih izvedbenih pogojev. To pomeni, da v primerih, ko je maksimalna višina objektov v posebnih izvedbenih pogojih (stolpec ''Max. višina objektov'') določena le z višinskim gabaritom (etažnost), opisno ipd., ne pa s točno določeno višino v metrih, določbe o točno določeni maksimalni višini (izraženi v metrih) iz podrobnih izvedbenih pogojev v skladu s četrtim odstavkom 48. člena Odloka v tej EUP ne veljajo. To prav tako pomeni, da ko je s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji maksimalna višina objekta določena le s točno določeno številko v metrih, opisno ipd., določbe iz podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev o višinskih gabaritih (etažnosti), kot merilu maksimalne dovoljene višine objekta, v takih EUP ne veljajo.«
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0004/2020-1
Dobrova, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost