Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 5661.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 42/08).
2. člen 
3. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Višina enkratnega prispevka znaša 400,00 EUR«.
3. člen 
4. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zahtevku mora vlagatelj priložiti:
– obrazec vloga za izplačilo finančne spodbude ob rojstvu otroka,
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– transakcijski račun vlagatelja.
Dokazilo o stalnem prebivališču matere in otroka ter davčno številko pridobi organ občinske uprave po uradni dolžnosti«.
4. člen 
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenjeni.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2008-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. septembra 2020
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost