Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2404. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 5660.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena nepremičnin parc. št. 818/2 k.o. 1119 Loče, površine 451 m2, parc. št. 818/3 k.o. 1119 Loče, površine 625 m2, parc. št. 818/4 k.o. 1119 Loče, površine 44 m2 in parc. št. 818/5 k.o. 1119 Loče, površine 65 m2. Pri navedenih parcelah z ID znaki 1119 818/2, 1119 818/3, 1119 818/4 in 1119 818/5 se vpiše lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina postane last Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0002/2020-4(160)
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost