Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2378. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020, stran 5628.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/17) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. redni seji dne 24. 9. 2020, sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2020 lahko zadolžijo v skupnem znesku 2.067.240,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 314.640,00 EUR:
– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 93.840,00 EUR;
– LPP d.o.o. do višine 82.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.752.600,00 EUR:
– LPP d.o.o. do višine 262.200,00 EUR;
– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 1.076.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 414.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o..«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/20
Brezovica, dne 25. septembra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost