Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2371. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, stran 5616.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13) se v 8. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilo za koncesijo se med državo ter Mestno občino Ljubljana in Občino Medvode razdeli v razmerju 50 proti 50, med državo in Občino Dol pri Ljubljani v razmerju 40 proti 60 ter med državo in občinami Litija, Trbovlje Zagorje ob Savi, Hrastnik in Laško v razmerju 30 proti 70.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 16. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-2550-0056
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost